f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.59+163 - กม.59+800 โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2564 รหัสงงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.59+163 - กม.59+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2564 ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.36+370 - กม.39+100 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.40+000 - กม.44+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.107+000 - กม.111+150 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ช่วง ระหว่าง กม.56+640 - กม.59+800 และทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - อินทนนท์ ช่วงระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 ตำบลข่วงเป้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+400 - กม.14+746 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 3 ระหว่าง กม.32+550 - กม.36+100 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/02/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณกาน โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 90 รายการ