วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
เปิดศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน
ลงวันที่ 09/04/2564

'