f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงพระบาท
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงพระบาท

กม.451+637 

หมวดทางหลวงพระบาท ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทร. 054-265-196 หรือ โทร. 085 - 9173564


'