f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงเถิน
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงเถิน

หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160

โทร. 054-292518 หรือ โทร. 096 - 2079815


'