วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
หมวดทางหลวงเถิน
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงเถิน

หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160

โทร. 054-292-518


'