f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงชมพู
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงชมพู

509 หมู่ 9 บ้านหนองหัวงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 

โทร. 054-241029 หรือ โทร.086 - 3723745


'