วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/01/2566 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา – สามัคคี ระหว่าง กม.691+231 – กม.700+619 (ซ้ายทาง)
2 27/01/2566 การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร ระหว่าง กม.6+850 - กม.12+900 ปีงบประมาณ 2566
3 23/01/2566 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ – ป่าขาม ระหว่าง กม.449+250 – กม.451+115 (ซ้ายทาง)
4 20/01/2566 การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน นาบอน-นาแก้ว ระหว่าง กม.53+875 - กม.56+800 ปีงบประมาณ 2566
5 17/01/2566 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ – ป่าขาม ระหว่าง กม.449+250 – กม.451+115 (ซ้ายทาง)
6 17/01/2566 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ – เกาะคา ระหว่าง กม.668+100 – กม.670+350 (ฝั่งขาขึ้น)
7 29/12/2565 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความ สะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ปี 2566 “โครงการรณรงค์ ด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย)”
8 27/12/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 พร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนตลอดเส้นทางการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
9 21/12/2565 ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566
10 14/11/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุและสัญญา
11 31/10/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
12 26/10/2565 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณะปรับปรุงหลักกิโลเมตรยักษ์ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กม.700+619 ตอน เกาะคา - สามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 กม.462+614 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตทางหลวง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
13 07/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
14 05/10/2565 แผนพัฒมนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง (โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 30/09/2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) โดยนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ร่วมในพิธีเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast)