f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงสบปราบ
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงสบปราบ

กม.650+917

หมวดทางหลวงสบปราบ หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170

โทร. 089 - 8385308


'