f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงแม่พริก
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงแม่พริก

กม.589+397

หมวดทางหลวงแม่พริก ถนนพหลโยธิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180

โทร. 086 - 6705403


'