f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
หมวดทางหลวงห้างฉัตร
ลงวันที่ 08/01/2564

หมวดทางหลวงห้างฉัตร

กม.482+356

หมวดทางหลวงห้างฉัตร บ้านทุ่งเกวียน หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190

โทร. 054-830-182 หรือ โทร. 084 - 3705100


'