วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส โควิด-19
ลงวันที่ 14/07/2564
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
ดำเนินการฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานแขวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) ตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

'