วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย ใช้รถ Grader ปรับแต่งเศษวัสดุบนไหล่ทาง
ลงวันที่ 10/06/2564

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โดยหมวดทางหลวงสบปราบ ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย ใช้รถ Grader

ปรับแต่งเศษวัสดุบนไหล่ทาง เพื่อป้องกันมิให้กีดขวางและเกิดน้ำท่วมขังบนผิวทาง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝน

ในทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน นาบอน-เสริมงามกม.43+000-กม.47+000


'