วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
จุดเสี่ยงบริเวณทางแยกบ้านทุ่งบ่อแป้น
ลงวันที่ 12/07/2564

'