วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียยานพาหนะในสังกัดแขวงฯ
ลงวันที่ 21/07/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดลำปาง

ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียยานพาหนะในสังกัดแขวงฯ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

และมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกำหนด ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1


'