f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2566 คค 06011(พ.1)/524/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4) 13/06/2565 คค 06011(พ.1)/04/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน 22/09/2564 คค 06011(พ.1)/06/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์ นอกงานเงินทุนฯ) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 09/08/2564 คค 06011(พ.1)/04/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) 25/02/2564 คค 06011(พ.1)/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.1102 ตอน พระบาท - บ้านเหล่า ตอน 2 ระหว่าง กม.10+805 - กม.24+500 01/12/2563 ลป.1(b)/23/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 คค 06011(พ.1)/03/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา 24/07/2563 ลป.1(b)/48/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 29/04/2563 ลป.1(b)/42/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 29/04/2563 ลป.1(b)/41/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 29/04/2563 ลป.1(b)/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 22/04/2563 ลป.1(b)/36/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 22/04/2563 ลป.1(b)/35/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 22/04/2563 ลป.1(b)/34/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ