f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึง ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 23/04/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ