วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 958 ต้น 19/07/2564 คค 06011(พ.1)/1487,1489,1490 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตราย ทล. 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่างกม.707+150-กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) 16/07/2564 คค 06011(พ.1)/1527,1528,1529 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจ.ลำพูน-จ.ลำปาง ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.106 ตอน ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร ระหว่างกม.12+500-กม.28+507(เป็นช่วงๆ) 13/07/2564 คค 06011(พ.1)/1506,1507,1509 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างผลิตหลัก กม.ย่อย (คอนกรีต) ขนาดเสา 0.15 x 0.05 x 1.20 ม.พร้อมเป้าสะท้อนแสง PRISMTIC จำนวน 2 อัน 18/05/2564 คค. 06011/(พ.1)/164/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงสบปราบ - เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม.659+600 - กม.690+900 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 ลป.1(b)/37/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดแพร่-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ-ป่าขาม ระหว่าง กม.428+200 - กม.455+500(เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 ลป.1(b)/36/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดลำพูน-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ -ขุนตาน ระหว่าง กม.470+000 - กม.496+000 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 ลป.1(b)/35/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงทุ่งบัวตอง ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.4+645 - กม.17+100 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 ลป.1(b)/34/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณทางหลวงผ่านตัวเมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.692+450 - กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 ลป.1(b)/38/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+000 22/02/2564 ลป.1(b)/33/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งราวกันอันตราย ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.707+300 - กม.707+864 (บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี) 22/01/2564 ลป.1(b)/32/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1102 ตอน พระบาท - บ้านเหล่า ตอน 2 ระหว่าง กม.10+805 - กม.2 01/12/2563 ลป.1(b)/31/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอน ดอนไชย-สบปราบ ระหว่าง กม.622+615-กม.629-635 24/11/2563 ลป.1(b)/30/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อเพิ่มมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ที่ กม.645+500 NB 24/11/2563 ลป.1(b)/29/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 12 รายการ 16/11/2563 523/60/64/30 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 107 รายการ