วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0202 ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.61+000 - กม.65+780 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 20/01/2566 ลป.1(b)/18/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.696+980 - กม.698+321 SB 04/01/2566 ลป.1(b)/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.467+600 - กม.473+405 09/12/2565 ลป.1/16/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) บน ทล.1036 ตอน บ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.5+500-กม.8+700 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2565 ลป.1/15/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) บน ทล.1102 ตอน พระบาท-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.0+600 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2565 ลป.1/14/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม. 691+231 - กม. 700+619 09/11/2565 ลป.1/13/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.449+250 - กม.451+115 (ซ้ายทาง) 09/11/2565 ลป.1/12/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน ระหว่าง กม.463+000-กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) 04/11/2565 ลป.1(b)/6/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.427+583 - กม.433+432 (เป็นช่วงๆ) 04/11/2565 ลป.1/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอน แม่เชียงรายบน-ดอนไชย ระหว่าง กม.594+000-กม.612+000 (เป็นช่วงๆ) 04/11/2565 ลป.1(b)/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร ระหว่าง กม.6+850 - กม.12+900 (เป็นช่วงๆ) 28/10/2565 ลป.1/10/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.53+875 - กม.56+800 28/10/2565 ลป.1/11/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม. 668+100 - กม. 670+350 NB 25/10/2565 ลป.1/9/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ระหว่าง กม.614+700 - กม.617+076 (NB) 18/10/2565 ลป.1/8/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.1048 ตอน ดอนไชย-หอรบ ระหว่าง กม.49+000 - กม.52+009 (ชื่อตอนและ กม.เดิม) ทล.106 ตอน หอรบ-ดอนไชย ระหว่าง กม.40+310 - กม.43+319 (ชื่อตอนและ กม.ใหม่) 18/10/2565 ลป.1/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 119 รายการ