title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร เพื่อการท่องเที่ยว (ทางหลวงในตอนควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑) 01/06/2563 ลป.1(b)/47/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 ราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 15/05/2563 ลป.1(b)/45/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 15/05/2563 ลป.1(b)/44/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 15/05/2563 ลป.1(b)/43/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+025 21/05/2563 ลป.1(b)46/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน ตอน 6 ระหว่าง กม.483+500-กม.491+900 ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.0+375-กม.4+073 30/04/2563 ลป.1(b)/39/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+523 ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ ระหว่าง กม.0+559-กม.17+410 27/04/2563 ลป.1(b)/38/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 27/04/2563 ลป.1(b)/37/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสบปราบ 24/04/2563 ลป.1(b)/33/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสบปราบ - เกาะคา บริเวณ กม.675+300 และ กม.684+553 24/04/2563 ลป.1(b)/32/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.1+705 - กม.3+665) 24/04/2563 ลป.1(b)/31/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ระหว่าง กม.583+261 - กม.617+076 21/04/2563 ลป.1(b)/30/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ตอน 3 ระหว่าง กม.685+500 - กม.686+235 21/04/2563 ลป.1(b)/29/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+700 - กม.4+645 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 ลป.1(b)/28/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ระหว่าง กม. 10+000 - กม.12+805 20/04/2563 ลป.1(b)/27/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ