แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/106/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ รวมปริมาณงาน 7,684 เมตร 02/03/2564 คค. 06011/(พ.1)/109/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/03/2564 คค. 06011/(พ.1)/110/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 01/03/2564 คค. 06011/(พ.1)/108/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 23/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/105/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 22/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/103/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/101/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 19/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/102/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 09/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/98/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสบปราบ - เกาะคา ระหว่างกม.663+032 - กม.682+691 15/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/100/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2564 15/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/99/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 ซื้อน้ำมันดีเซล (B10) จำนวน 1,718 ลิตร 08/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/97/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/95/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 12 รายการ 28/01/2564 คค. 06011/(พ.1)/87/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 ซื้อวัสดุงานเกษตร จำนวน 5 รายการ 04/02/2564 คค. 06011/(พ.1)/92/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 442 รายการ