f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างค่าสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 523/-/67/133 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 235/75R 17.5 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 523/งท./30/67/031 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.106 + 128 - กม.116 + 067 (ซ้ายทาง/ขวาทาง) ปริมาณงานทั้งหมด 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 523/-/67/132 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่กม.12+600 (ด้านขวาทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 523/-/67/130 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 523/งท./30/67/029 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 523/งท./30/67/029 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 523/45/67/129 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 523/60/67/128 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไส้กรอง,เจียรจานเบรกล้อหน้าแบบดิสก์ข้างขวา-ซ้าย,ทำความสะอาดเบรกล้อหลังข้างขวา-ซ้ายและระบบอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 523/งท./-/67/017 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างซ่อมแอร์,เปลี่ยนกรองแอร์-ล้างแผงคอนเดนเซอร์,คอยล์ร้อน,แวคคัมสูญญาการและเติมน้ำยาแอร์,ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน,เติมน้ำยาฟรีปั๊มพัดลมและน้ำยาหล่อเย็น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 523/งท./-/67/016 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างซ่อมชุดคอยล์เย็น,น้ำมันคอมเพรซเซอร์,ชุดโอริงหัวสาย,กรองแอร์,แวคคัมสูญญากาศและเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 523/งท./-/67/015 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 523/-/67/127 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 523/45/67/126 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างทำความสะอาดร่องกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่กม.599+700 (ร่องกลางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 523/-/67/124 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 523/40/67/123 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,520 รายการ