f
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1101 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่ กม.609+042 05/04/2567 ลป.1(b)/14/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ