title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.498+524 - กม.500+189 01/04/2563 01/04/2563 ลป.1(b)/23/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.484+000 - กม.490+380 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 27/03/2563 ลป.1(b)/22/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 กม.0+000 - กม.8+523 ทล.1036 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง กม.0+000 - กม.29+003 ทล. 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ กม.0+559 - กม.17+410 27/03/2563 27/03/2563 ลป.1(b)/21/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.1+961 - กม.3+500 27/03/2563 27/03/2563 ลป.1(b)/20/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา , ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม.691+231 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/19/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 1 ระหว่างกม. 462+614 - กม.500+307 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/18/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.691+231 - กม.710+393 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/17/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม.696+844 23/03/2563 23/03/2563 ลป.1(b)/16/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1 ระหว่าง กม.691+231 - กม.710+393 20/03/2563 20/03/2563 ลป.1(b)/15/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม. 691+700 - กม.700+850 20/03/2563 20/03/2563 ลป.1(b)/14/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 1 ระหว่าง กม.493+735 - กม.493+965 19/03/2563 19/03/2563 ลป.1(b)/13/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐาน ตร. เลขที่ ม.๐๙/๕๒ และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ จำนวน ๑ หลัง 18/03/2563 18/03/2563 ลป.1(b)/12/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ระหว่าง กม.16+595 - กม.19+272 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.12+568 - กม.14+438 17/03/2563 17/03/2563 ลป.1(b)/10/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ระหว่าง กม.3+950 - กม.5+925 16/03/2563 16/03/2563 ลป.1(b)/9/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ