title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 คค 06011(พ.1)/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา 25/06/2563 ลป.1(b)/48/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร เพื่อการท่องเที่ยว (ทางหลวงในตอนควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑) 22/05/2563 ลป.1(b)/47/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 ราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 05/05/2563 ลป.1(b)/45/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 05/05/2563 ลป.1(b)/44/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 05/05/2563 ลป.1(b)/43/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+025 12/05/2563 ลป.1(b)46/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 22/04/2563 ลป.1(b)/42/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 22/04/2563 ลป.1(b)/41/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเถิน 22/04/2563 ลป.1(b)/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน ตอน 6 ระหว่าง กม.483+500-กม.491+900 ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.0+375-กม.4+073 13/04/2563 ลป.1(b)/39/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+523 ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ ระหว่าง กม.0+559-กม.17+410 13/04/2563 ลป.1(b)/38/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 13/04/2563 ลป.1(b)/37/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ 13/04/2563 ลป.1(b)/36/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน 10/04/2563 ลป.1(b)/35/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ