วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 คค 06011(พ.1)/131/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 คค. 06011/(พ.1)/124/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 70AH จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 คค 06011(พ.1)/121/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
4 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 คค 06011(พ.1)/119/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
5 ซื้อปั้มลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 คค 06011(พ.1)/117/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
6 จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 คค 06011(พ.1)/120/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
7 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AH จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 คค 06011(พ.1)/108/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2565 คค 06011(พ.1)/47/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
9 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 คค. 06011/(พ.1)/116/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
10 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2566 คค 06011(พ.1)/101/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 คค 06011(พ.1)/101/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
12 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 คค 06011(พ.1)/100/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
13 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 คค 06011(พ.1)/109/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 คค 06011(พ.1)/107/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
15 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 คค 06011(พ.1)/105/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 451 รายการ