แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/03/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณทางหลวงผ่านตัวเมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.692+450 - กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ช่วงเขตติดต่อจังหวัดลำพูน-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล ระหว่าง กม.470+000 - กม.496+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงทุ่งบัวตอง ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.4+645 - กม.17+100 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดแพร่-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ-ป่าขาม ระหว่าง กม.428+200 - กม.455+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดแพร่-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ-ป่าขาม ระหว่าง กม.428+200 - กม.455+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงสบปราบ - เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม.659+600 - กม.690+900 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/02/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/01/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งราวกันอันตราย ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.707+300 - กม.707+864 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอน ดอนไชย-สบปราบ ระหว่าง กม.622+615-กม.629-635 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 105 รายการ