title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.498+524 - กม.500+189 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 1 ระหว่าง กม.493+735 - กม.493+965 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.11+100 - กม.14+411 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.692+500 - กม.707+066 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ระหว่าง กม.3+950 - กม.5+925 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/02/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐาน ตร. เลขที่ ม.๐๙/๕๒ และแบบโรงจอดรถและลานซักล้าง ของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/12/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.449+200 - กม.449+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/06/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/04/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ