title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/05/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและจัดทำประปาบริการประชาชนหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะคา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/05/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาโครงการพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร เพื่อการท่องเที่ยว (ทางหลวงในตอนควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑) อำเภอเมือง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเถิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.12+500 - กม.13+025 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน ตอน 6 ระหว่าง กม.483+500-กม.491+900 ทล. 1036 ตอน บ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.0+375-กม.4+073 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+523 ทล.1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ ระหว่าง กม.0+559-กม.17+410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเถิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสบปราบ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 60 รายการ