วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/12/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.696+980 - กม.698+321 SB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.467+600 - กม.473+405 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) บน ทล.1102 ตอน พระบาท-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.0+600 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) บน ทล.1036 ตอน บ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.5+500-กม.8+700 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) บน ทล.1102 ตอน พระบาท-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.0+600 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
6 28/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0202 ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.61+000 - กม.65+780 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ระหว่าง กม.463+000 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอน แม่เชียงรายบน-ดอนไชย ระหว่าง กม.594+000-กม.612+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.427+583 - กม.433+432 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอน แม่เชียงรายบน-ดอนไชย ระหว่าง กม.594+000-กม.612+000 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 166 รายการ