วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 393,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 174,324.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 70AH จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 6,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 13,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อปั้มลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2566 5,719.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2565 55,510.26 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AH จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 7,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2565 449,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Lampang Smart Tourism ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0202 ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.61+000 - กม.65+780 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 30/01/2566 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 6,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2566 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 5,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 5,957.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,187 รายการ