แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
Lampang 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ประชา คือ ปณิธานของเรา"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ รวมปริมาณงาน 7,684 เมตร 02/03/2564 99,892.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/03/2564 225,117.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 01/03/2564 417,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 23/02/2564 110,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงสบปราบ - เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา ระหว่าง กม.659+600 - กม.690+900 (เป็นช่วงๆ) 04/03/2564 9,900,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดแพร่-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ-ป่าขาม ระหว่าง กม.428+200 - กม.455+500(เป็นช่วงๆ) 04/03/2564 9,901,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงเขตติดต่อจังหวัดลำพูน-เมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ -ขุนตาน ระหว่าง กม.470+000 - กม.496+000 (เป็นช่วงๆ) 04/03/2564 9,903,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงทุ่งบัวตอง ในทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.4+645 - กม.17+100 (เป็นช่วงๆ) 04/03/2564 9,903,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณทางหลวงผ่านตัวเมืองลำปาง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.692+450 - กม.710+393 (เป็นช่วงๆ) 04/03/2564 9,904,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 22/02/2564 145,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+000 01/03/2564 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 48,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 19/02/2564 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 09/02/2564 98,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 475 รายการ